Teme principale
Apăsaţi pe tema dorită
Titlul / Textul de bază
Apăsaţi pe titlul dorit
- Dumnezeu Tată
- Baza credinţei noastre
- Isus, Fiul lui Dumnezeu
- Biserica Nou Testamentală
- Chemarea la viaţă
- Ucenicia biblică
- Libertatea în Duh
- Bucurii în Biserică
- Taine şi pilde biblice
- Dacă eşti trudit
- Credinţa mea după NT
- Dacă Dumnezeu te cheamă
- Predici noi
- Impresium

Cântareţul ca purtător a unui mesaj Psalmii 57:7
Cât de scump iţi este Isus? Matei 26:1-16
Ce vrei Tu, Doamne, să fac? Faptele 2:37-47
Chemat …1… Cursul de bază 2 Timotei 3:16 - 4:3
Chemat….2…Pregătiri personale şi pregătirea predicii 2 Timotei 1:5-10
Chemat …3…Realităţi înconjurătoare Faptele 20:7-12
Contract de muncă cu Dumnezeu Luca 17:7-10
Domnul te cheamă în lucrarea Sa Luca 5:1-11
Fiecare are un talant Matei 25:14-30
Femeia - O creație lui Dumnezeu Geneza 1:24-31
Femeia creștină în societate și biserică 1 Corinteni 11:1-16
Isus te antreabă: Mă iubeşti? Ioan 21:1-18
Noi oglindim splendoarea lui Dumnezeu 2 Corinteni 4:1-15
O intâlnire cerească Luca 2:8-18
O mamă după Voia lui Dumnezeu Tit 2:1-8
Pentru ce trăieşti? Psalmii 139:1-24
Slujirea unui slujitor 1 Petru 4:10
Ucenic a lui Isus şi muzician. Se poate? Matei 4:18-22
Viaţa noastră confirmă credinţa noastră Psalmii 96:1-8a
Slujitor într-o biserică nou-testamentală 1 Timotei 3.1-13
Un bărbat e bărbat când e viteaz 1 Samuel 14:1-15
Un bărbat e bărbat când acceptă soarta 1 Samuel 18:1-4
Un bărbat e bărbat când arată emoţii 1 Samuel 20:24-42
Viața noastră confirmă credința noastră Psalmul 96:1-8a
Voi sunteți sarea pământului Matei 5:13-16
Contact pentru probleme și sugestii Mulțumesc frumos pentru ajutor Pentru citirea acestor schiţe, aveţi nevoie de programul Adobe Reader, pentru download gratuit apăsaţi aici.
Comercializarea schiţelor fară aprobarea in scris a autorului nu este admisă. Se recomandă download şi multiplicare doar pentru uz propriu.