Teme principale
Apăsaţi pe tema dorită
Titlul / Textul de bază
Apăsaţi pe titlul dorit
- Dumnezeu Tată
- Baza credinţei noastre
- Isus, Fiul lui Dumnezeu
- Biserica Nou Testamentală
- Chemarea la viaţă
- Ucenicia biblică
- Libertatea în Duh
- Bucurii în Biserică
- Taine şi pilde biblice
- Dacă eşti trudit
- Credinţa mea după NT
- Dacă Dumnezeu te cheamă
- Predici noi
- Impresium

Inima lui Dumnezeu nu este împietrită Ieremia 18:1-12
Cartea Vieţii sau Cărțile Vieții? Apocalipsa 20:1-15
Isus Cristos - singurul Mântuitor Romani 6:1-11
Pentru ce căutați pe Cel Viu între cei morți? Luca 24:1-12
Pentru ce trăiesc? (1) Dacă ai impresia că totul merge la vale Luca 18:9-14
Pentru ce trăiesc? (2) Dacă te simți slab și neputincios Exod 18:13-27
Pentru ce trăiesc? (3) Dacă nu mai vezi nici o lumină la orizont 1 Ioan 3:1-24
Adevărul desăvârșit a lui Cristos: Punerea mâinilor Evrei 6:1-8
Dragostea (1) Dragoste sau Agape? 1 Ioan 5:1-12
Dragostea (2) Sexualitatea, un Dar a lui Dumnezeu Proverbe 5:1-23
Dragostea (3) Stima este cel mai frumos cadou al dragostei 1 Ioan 3:11-24
Dragostea (4) O dragoste dăruită Filipeni 2:1-11
Dragostea (5) O dragoste tolerantă Romani 12:9-21
Duhul Sfânt prezent în mijlocul nostru  
Biserica noutestamentală la începutul unui nou an calendar Iosua 3:1-17
Chip nevrednic 1 Corinteni 11:17-34
Eu mă iubesc !!! Romani 8:28-39
Doamne, nu Te aud (3) - Ai tu un cuget curat? Isaia 6:1-8
Viața între ieri și mâine Geneza 16:8
Contact pentru probleme și sugestii Mulțumesc frumos pentru ajutor Pentru citirea acestor schiţe, aveţi nevoie de programul Adobe Reader, pentru download gratuit apăsaţi aici.
Comercializarea schiţelor fară aprobarea in scris a autorului nu este admisă. Se recomandă download şi multiplicare doar pentru uz propriu.