Teme principale
Apăsaţi pe tema dorită
Titlul / Textul de bază
Apăsaţi pe titlul dorit
- Dumnezeu Tată
- Baza credinţei noastre
- Isus, Fiul lui Dumnezeu
- Biserica Nou Testamentală
- Chemarea la viaţă
- Ucenicia biblică
- Libertatea în Duh
- Bucurii în Biserică
- Taine şi pilde biblice
- Dacă eşti trudit
- Credinţa mea după NT
- Dacă Dumnezeu te cheamă
- Predici noi
- Impresium

Ai tu un cuget curat ? Isaia 6:1-8
Consolare în timp de doliu Apocalipsa 21:1-11, 24-27
Dacă durerea te apasă - Pavel şi Sila Faptele Ap. 16:20-34
Doamne, mi-e frică pe acest pământ Ioan 14:15-31
Doamne sunt tare obosit, nu mai pot 1 Imparat 19:1-18
După încordare vine recreaţia Marcu 1:32-35
Doamne dece nu-mi răspunzi Psalmii 66:1-20
Doamne, nu Te aud (1) - M-ai întrebat tu vreodată? Luca 18:1-7
Doamne, nu Te aud (2) - Eşti sigur, că dorinţele tale sunt bune pentru tine? Ioan 15:14-16
Doamne, nu Te aud (3) - Ai tu un cuget curat? Isaia 6:1-8
Îmi doresc ceva (1) O siguranţă finaciară pentru mâine 1 Petru 5:7
Îmi doresc ceva (2) O dragoste care ţine o viaţă întreagă 1 Ioan 5:18
Îmi doresc ceva (3) O biserică und mă simt acasă Apocalipsa 2:1-4
Îmi doresc ceva (4) Un ajutor în clipele grele ale vieţii 1 Tesaloniceni 4.13-18
Obsacole în credinţă - Veselia greşită Deuteronom 14:22-29
Obsacole în credinţă - Cine este sfânt nu face greseli Luca  18:9-14
Obsacole în credinţă - Bogat prin Binecuvântare 1 Împaraţi 3:1-15
Obsacole în credinţă - Dacă crezi vei fi vindecat Marcu 2:1-12
Obsacole în credinţă - Pentru noi nimic nu este imposibil Marcu 11:20-26
Promisiuni pentru ceice cred în Isus Cristos Ioan 15:9-17
Viața între ieri și mâine Geneza 16:8
Contact pentru probleme și sugestii Mulțumesc frumos pentru ajutor Pentru citirea acestor schiţe, aveţi nevoie de programul Adobe Reader, pentru download gratuit apăsaţi aici.
Comercializarea schiţelor fară aprobarea in scris a autorului nu este admisă. Se recomandă download şi multiplicare doar pentru uz propriu.