Teme principale
Apăsaţi pe tema dorită
Titlul / Textul de bază
Apăsaţi pe titlul dorit
- Dumnezeu Tată
- Baza credinţei noastre
- Isus, Fiul lui Dumnezeu
- Biserica Nou Testamentală
- Chemarea la viaţă
- Ucenicia biblică
- Libertatea în Duh
- Bucurii în Biserică
- Taine şi pilde biblice
- Dacă eşti trudit
- Credinţa mea după NT
- Dacă Dumnezeu te cheamă
- Predici noi
- Impresium

Capitulat şi graţiat Iosua 2.1-15
Ce ai tu în mâna ta? Exodul (Esirea) 4:1-5
Cât de valoros este omul? Luca 15:8-10
Eu mă iubesc !!! Romani 8:28-39
O conferinţă cerească 1 Imparati 22:6-26
O inimă multumitoare Luca 12:13-22
Sămânța e mică, dar eficace Luca 8:4-15
Splendoarea cerească (1) Unde vom fi noi odată? Apocalipsa 21:1-5 şi 22:3-6
Splendoarea cerească (2) Ce vom face noi în cer? Luca 19:11-27
Splendoarea cerească (3) Cu cine ne vom întălni acolo? Evrei 11:8-16
Sămânța e bună, dar necesită un pământ bun Matei 13:31-43
Laodicea în secolul al XXI-lea Apocalipsa 3:14-22
Contact pentru probleme și sugestii Mulțumesc frumos pentru ajutor Pentru citirea acestor schiţe, aveţi nevoie de programul Adobe Reader, pentru download gratuit apăsaţi aici.
Comercializarea schiţelor fară aprobarea in scris a autorului nu este admisă. Se recomandă download şi multiplicare doar pentru uz propriu.