Teme principale
Apăsaţi pe tema dorită
Titlul / Textul de bază
Apăsaţi pe titlul dorit
- Dumnezeu Tată
- Baza credinţei noastre
- Isus, Fiul lui Dumnezeu
- Biserica Nou Testamentală
- Chemarea la viaţă
- Ucenicia biblică
- Libertatea în Duh
- Bucurii în Biserică
- Taine şi pilde biblice
- Dacă eşti trudit
- Credinţa mea după NT
- Dacă Dumnezeu te cheamă
- Predici noi
- Impresium

Biserica noutestamentală la începutul unui nou an calendar Iosua 3:1-17
Cum asteptăm noi pe Isus Romani 15:1-6
Cântarea lui Zaharia Luca 1:67-80
Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta Exodul 20:12
Chip nevrednic 1 Corinteni 11:17-34
Dumnezeu a devenit sărac pentru noi Isaia 53:1-2
Împreună, la un ţel comun Psalmii 16:11
La Dumnezeu totul este posibil Luca 2:26-38
Naşterea Domnului nostru Isus Cristos Luca 2:1-20
Paharul - numai un simbol? Matei 26:36-45
Parinţii binecuvântaţi Judecatorul 13:1-14
Părtaşia cu Isus prin Cina Domnului Luca 22:15-30
Păzit şi ocrotit in noul an calendaristic Psalmii 139:1-24
Secerişul - caz de mulţumire - Sau? 2 Corinteni 9;5-15
Tată din ceruri - îţi multumesc Psamul 150
Vestirea naşterii lui Isus Cristos Luca 1:26-38
Ziua recoltei sau ziua darurilor Deuteronom 16:9-17
Contact pentru probleme și sugestii Mulțumesc frumos pentru ajutor Pentru citirea acestor schiţe, aveţi nevoie de programul Adobe Reader, pentru download gratuit apăsaţi aici.
Comercializarea schiţelor fară aprobarea in scris a autorului nu este admisă. Se recomandă download şi multiplicare doar pentru uz propriu.