Teme principale
Apăsaţi pe tema dorită
Titlul / Textul de bază
Apăsaţi pe titlul dorit
- Dumnezeu Tată
- Baza credinţei noastre
- Isus, Fiul lui Dumnezeu
- Biserica Nou Testamentală
- Chemarea la viaţă
- Ucenicia biblică
- Libertatea în Duh
- Bucurii în Biserică
- Taine şi pilde biblice
- Dacă eşti trudit
- Credinţa mea după NT
- Dacă Dumnezeu te cheamă
- Predici noi
- Impresium

Ce face Isus în cer până la revenirea Sa Faptele Apostolilor 1:9-14
Curiozitatea binecuvantată a lui Zacheu Luca 19:1-10
Crucea lui Isus 1 Corinteni 2: 1-10
Dumnezeu a venit la noi - în săracie Isaia 53:1-2
Eu sunt lumina lumii Isaia 9:1-6
Eu știu că Răscumpărătorul meu trăiește Iov 19:25
Fiul lui Dumnezeu Isaia 9:1-7
Isus a fost răstignit. Unde ai fost tu? Marcu 15:16-41
Isus Cristos, singura noastră speranţă Luca 24:13-35
Isus Cristos: ieri, azi şi în veci Efeseni 2:1-22
Isus Cristos în noi Ioan 14:15-21
Isus Cristos - singurul Mântuitor Romani 6:1-11
Isus - Cel crucificat Luca 23:32-49
Isus a îndeplinit Voia Tatălui Ceresc Ioan 19:28-30
Crucificare - explicație istorică  
Învierea Domnului nostru Isus Cristos Matei 21:51-66 și 28:1-20
Isus între creștini și evrei 1 Ioan 2.1-12
Mare bucurie că vine Isus Luca 2:1-16
Pentru ce căutați pe Cel Viu între cei morți? Luca 24:1-12
Un Isus - un Duh Sfânt Romani 8:18-27
Venirea neanunțată a Domnului 1 Tesaloniceni 5:1-11
Contact pentru probleme și sugestii Mulțumesc frumos pentru ajutor Pentru citirea acestor schiţe, aveţi nevoie de programul Adobe Reader, pentru download gratuit apăsaţi aici.
Comercializarea schiţelor fară aprobarea in scris a autorului nu este admisă. Se recomandă download şi multiplicare doar pentru uz propriu.