Teme principale
Apăsaţi pe tema dorită
Titlul / Textul de bază
Apăsaţi pe titlul dorit
- Dumnezeu Tată
- Baza credinţei noastre
- Isus, Fiul lui Dumnezeu
- Biserica Nou Testamentală
- Chemarea la viaţă
- Ucenicia biblică
- Libertatea în Duh
- Bucurii în Biserică
- Taine şi pilde biblice
- Dacă eşti trudit
- Credinţa mea după NT
- Dacă Dumnezeu te cheamă
- Predici noi
- Impresium

Adevărul desăvârșit a lui Cristos: Punerea mâinilor Evrei 6:1-8
Cunoastem noi puterea credinţei noastre? 1 Corinteni 15:50-57
Dragostea (1) Dragoste sau Agape? 1 Ioan 5:1-12
Dragostea (2) Sexualitatea, un Dar a lui Dumnezeu Proverbe 5:1-23
Dragostea (3) Stima este cel mai frumos cadou al dragostei 1 Ioan 3:11-24
Dragostea (4) O dragoste dăruită Filipeni 2:1-11
Dragostea (5) O dragoste tolerantă Romani 12:9-21
Eu sunt talentat (1) - Ce daruri am primit dela Dumnezeu? 1 Corinteni 12:1-11
Eu sunt talentat (2) - Cum pot descoperi darurile mele? Romani 12:1-8
Eu sunt talentat (3) - Unde îmi folosesc eu darurile? 1 Corinteni 12:12-31
Eu sunt talentat (4) - Ce pretentii are Dumnezeul meu de la mine? 1 Corinteni 13:1-13
Eu sunt talentat (4) - Ceartă în atelier  
Isus este prezent în mijlocul nostru Faptele Ap. 2:1-13
Duhul Sfânt prezent în mijlocul nostru  
Luptați pentru credința Evangheliei (1) Dacă sunteți batjocoriți Neemia 4:1-6
Luptați pentru credința Evangheliei (2) O luptă împotriva violenței Neemia 4:7-23

Luptați pentru credința Evangheliei (3) Ispite religioase provocate de

conspiratori

Neemia 5:1-13
Luptați pentru credința Evangheliei (4) Luptați pentru o răsplată Neemia 5:14-19
O inimă aprinsă pentru cel pierdut Romani 12:1-8
Puterea care schimbă omul ioan 15:18-27;16:1-3
Putere de sus (1) Duhul Sfânt ne înputernicește Romani 8:1-17
Putere de sus (2) Duhul Sfânt crează părtășie Ioan 14:15-26
Putere de sus (3) Duhul Sfânt vrea să ne pună în mișcare Ioan 16:5-15
Putere de sus (4) Duhul Sfânt ne încurajează Faptele Ap. 4:23-31
Rugăciunea, oglinda Bisericii Matei 6:1-15
Rugăciunea: Cum? Cine? Ce? Coloseni 4:1-5
Vă las pacea, nu cum o dă lumea 2 Timotei 4:1-8
Contact pentru probleme și sugestii Mulțumesc frumos pentru ajutor Pentru citirea acestor schiţe, aveţi nevoie de programul Adobe Reader, pentru download gratuit apăsaţi aici.
Comercializarea schiţelor fară aprobarea in scris a autorului nu este admisă. Se recomandă download şi multiplicare doar pentru uz propriu.