Teme principale
Apăsaţi pe tema dorită
Titlul / Textul de bază
Apăsaţi pe titlul dorit
- Dumnezeu Tată
- Baza credinţei noastre
- Isus, Fiul lui Dumnezeu
- Biserica Nou Testamentală
- Chemarea la viaţă
- Ucenicia biblică
- Libertatea în Duh
- Bucurii în Biserică
- Taine şi pilde biblice
- Dacă eşti trudit
- Credinţa mea după NT
- Dacă Dumnezeu te cheamă
- Predici noi
- Impresium

Ai tu nevoie de Dumnezeu? Luca 18:9-14
Care drum duce spre mântuire? Marcu 5:22-43
Chemarea lui Matei Matei 9:9-13
Două caractere diferite Fapte 8:26-39
Isus te aşteaptă (Samariteanca) Ioan 4:1-26
În cer şi în iad vor fi numai voluntari 1 Ioan 5:1-5
Împăcat cu trecutul (1) Tu eşti împăcat cu Dumnezeu 2 Corinteni 5:14-21 şi 6:1
Împăcat cu trecutul (2) Cum trăiesc eu cu povara trecutului meu Psalmii 87:1-10
Împăcat cu trecutul (3) Trebuie să iert întotdeauna Matei 6:1-23
Împăcat cu trecutul (4) Nu te uita înapoi! Privește înainte! Isaia 29:5-13
O credinţă puternică Matei 15:21-28
O viaţă nouă - Un om nou Ioan 3:1-18
Omule - Scoală-te Faptele Apostolilor 3:1-11
Pentru ce trăiesc? (1) Dacă ai impresia că totul merge la vale Luca 18:9-14
Pentru ce trăiesc? (2) Dacă te simți slab și neputincios Exod 18:13-27
Pentru ce trăiesc? (3) Dacă nu mai vezi nici o lumină la orizont 1 Ioan 3:1-24
Veniţi şi cumpăraţi fără plată Isaia 55:1-4
Vino la apa vieţii Ioan 4:1-30
Voinţa mea 1 Corinteni 12:4-11
Contact pentru probleme și sugestii Mulțumesc frumos pentru ajutor Pentru citirea acestor schiţe, aveţi nevoie de programul Adobe Reader, pentru download gratuit apăsaţi aici.
Comercializarea schiţelor fară aprobarea in scris a autorului nu este admisă. Se recomandă download şi multiplicare doar pentru uz propriu.