Teme principale
Apăsaţi pe tema dorită
Titlul / Textul de bază
Apăsaţi pe titlul dorit
- Dumnezeu Tată
- Baza credinţei noastre
- Isus, Fiul lui Dumnezeu
- Biserica Nou Testamentală
- Chemarea la viaţă
- Ucenicia biblică
- Libertatea în Duh
- Bucurii în Biserică
- Taine şi pilde biblice
- Dacă eşti trudit
- Credinţa mea după NT
- Dacă Dumnezeu te cheamă
- Predici noi
- Impresium

Biserica în prigonire şi libertate Apocalipsa 3:7-13
Biserica nou-testamentală în pribegie Josua 1:1-3; 3:1-17
Biserica nou-testamentală 1 Petru 2:4-10
Biserica - un locaş a lui Dumnezeu 1 Corinteni 3:9-15
Biserica - un corp a lui Isus Cristos Apocalipsa 7:9-17
Biserica - Mireasa Domnului nostru Isus Cristos Ioan 14:21, 23
Biserica - Tablouri biblice Efeseni 2:20
Copiii sunt o binecuvântare a lui Dumnezeu 1 Samuel 1:1-20
Copiii nostrii sub paza Celui Preaînalt Efeseni 6.1-4
Doamne, Te rog Exodul 33:12-23
Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia Marcu 16:15-20
Evanghelizare azi, de tine e vorba 1 Tesaloniceni 1:2-10
Inflăcărare creştină - e admisă? Psalmii 98:1-9
Iubirea care vorbește de la sine 1 Tesaloniceni 3: 6 -13
O piatră vie intr-o Biserică noutestamentală 1 Petru 2:1-5
Partaşia cu cei ce iubesc pe Isus 1 Petru 4:7-11
Serviciul Divin după Sfanta Scriptură Psalmii 139:1-12; 23-24
Sigilat prin botezul nou-testamental Fapte 8:26-39
Şapte scrisori (1) Efes - Întoarce-te la dragostea dintâi Apocalipsa 2:1-7
Şapte scrisori (2) Smirna -Tu ai fost pregătită să suferi Apocalipsa 2:8-11
Şapte scrisori (3) Pergam - Evită compromisurile cu duşmanul Apocalipsa 2:12-17
Şapte scrisori (4) Tiatira - Fereşte-te de duhuri rele Apocalipsa 2:18-29
Şapte scrisori (5) Sardes - Trezeşte-te - trezeşte şi pe altii Apocalipsa 3:1-6
Şapte scrisori (6) Fiadelfia - Păstrează ce ai şi dacă puterea ta e mică Apocalipsa 3:7-13
Şapte scrisori (7) Laodicea - Fiindcă eşti căldicel am să te vărs din gura mea Apocalipsa 3:14-22
Contact pentru probleme și sugestii Mulțumesc frumos pentru ajutor Pentru citirea acestor schiţe, aveţi nevoie de programul Adobe Reader, pentru download gratuit apăsaţi aici.
Comercializarea schiţelor fară aprobarea in scris a autorului nu este admisă. Se recomandă download şi multiplicare doar pentru uz propriu.